Fra 2024 blir det viktige endringer i loven som styrer salg av bruktbiler

0
18
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En stor endring er at det ikke lenger er tillatt å selge biler “som den er,” noe som gir bedre beskyttelse for de som kjøper bruktbiler fra forhandlere. Selgeren må nå informere kjøperen om alle feil på bilen.

Kjøpere av bruktbiler får også bedre beskyttelse hvis det oppdages feil etter kjøpet. Feil som oppdages innen to år etter kjøpet anses nå å ha vært til stede ved overtakelsen, en økning fra de tidligere 6 månedene. Forhandlere får også færre forsøk på å rette feil, og det blir enklere for kjøpere å heve kjøpet. Forhandleren må nå bevise at mangelen er uvesentlig.

En annen viktig endring er at bilens app nå anses som en del av bilkjøpet. Dette gjelder spesielt moderne biler som trenger appen for å bruke alle funksjoner. Appens levetid skal være den samme som bilens levetid, og tilgangen til appen skal følge med bilen. Forhandlere må informere kjøpere hvis dette ikke er tilfelle.

Endringene gjelder både for kjøp og salg av biler, og de gir kjøpere bedre rettigheter samtidig som selgere tar mer ansvar, spesielt ved salg gjennom kommisjon eller formidling. Disse endringene gjør det mindre attraktivt å selge biler på den måten. De nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2024.