Her kan utenlandske arbeidere få papirene i orden på ett sted

0
52

Tidligere måtte EØS-borgere gå til politiet for oppholdstillatelse og deretter til Skatteetaten for registrering og skattekort.

SUA samler nå tjenestene fra politiet, Skatteetaten, og Arbeidstilsynet under ett tak, slik at arbeidstakerne kan få hjelp fra ulike etater på ett sted. Dette inkluderer sjekk av identitet, oppholdstillatelse, norsk ID-nummer, og informasjon om rettigheter og plikter.

– Før SUA i Stavanger ble opprettet, måtte EØS-borgere først til politiet for å søke om oppholdstillatelse. Deretter bar det videre til Skatteetaten for å melde innflytting i Norge og søke om skattekort. Du måtte gå rundt over alt. Det er mye bedre med alt på ett sted, forteller Angelina Barbara Nowogrodzka. Hun jobber for Arbeidstilsynet, og kom selv til Norge for flere år siden.

Nytt av året er at skrivet også nevner muligheten for å fagorganisere seg og at dette er vanlig i Norge.

SUA bidrar også til å avdekke tilfeller av utnyttelse og gir informasjon om fagorganisering.

Nowogrodzka påpeker at de som ikke kjenner til regelverket og rettighetene sine, lett kan bli utnyttet av useriøse arbeidsgivere.

– I noen tilfeller kan man i altfor stor grad bli avhengig av arbeidsgiver. Noen både jobber og leier bolig via sin arbeidsgiver, da er det enda vanskeligere å si fra hvis man ikke blir godt ivaretatt. Enda verre er det hvis de i tillegg har vanskeligheter med språket, dårlig økonomi og lite nettverk i Norge, understreker sier hun til Frifagbevegelse. 

Medarbeiderne ved senteret legger vekt på forebyggende arbeid for å sikre at utenlandske arbeidstakere har lovlige opphold og er informert om sine rettigheter. SUA oppleves som en effektiv løsning, spesielt i forhold til tidligere, mer komplekse prosedyrer.