Ekspertutvalg: Barnehage, skole og SFO kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter

0
26

Øk kvaliteten i barnehager og SFO, sikre en bedre overgang mellom barnehagen og skolen og øk barnehagedekningen ytterligere. Dette er blant hovedanbefalingene ekspertgruppen overrakte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) torsdag.

I tillegg anbefaler ekspertene at skolene i større grad tilrettelegger for systematisk trening på sosioemosjonelle ferdigheter, som blant annet innebærer selvdisiplin, sosial bevissthet, og relasjonsbygging.

– Forbedring av disse ferdighetene har vist seg å ha langsiktig positiv effekt for trivsel, psykisk helse og for fullføringen av videregående skole, sa økonomiprofessor Katrine Vellesen Løken, som har ledet ekspertgruppen, i en pressekonferanse tilknyttet overleveringen av rapporten.

Ekspertgruppen – bestående av sju medlemmer – ble nedsatt av regjeringen i fjor høst. Funnene skal gi en oversikt over hvilke endringer som bør gjøres for at barnehager, skoler og SFO i større grad kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og øke den sosiale mobiliteten.

Det begynner i barnehagen

Forskning viser at barn fra lavere sosioøkonomiske lag scorer lavere på tester og kartlegginger allerede i barnehagealder, og ifølge ekspertgruppen øker forskjellene i løpet av utdanningsløpet.

Rapporten viser til nyere forskning, som blant annet sier at norske barnehager per i dag har middels kvalitet, og at kvaliteten ikke er tilstrekkelig for å sikre positiv utvikling hos de mest sårbare barna.

Overordnet anbefaler ekspertene mer systematisk og vedvarende profesjonsutvikling av de ansatte i barnehagen, samt mer veiledet lek, supplert med økt bemanning.

– Ved å heve kvaliteten på interaksjoner mellom ansatte og barn slik at denne gjennomgående har høy kvalitet, vil barnas trivsel, utvikling og læring bli fremmet både på kort og lang sikt, heter det i rapporten.

Mer veiledet lek

– Det er allerede lovfestet at man skal ha en god overgang mellom barnehage og skole, men her er det er store forskjeller i hvordan dette blir praktisert, sa Løken.

Her anbefaler utvalget mer pedagogisk samarbeid mellom barnehage og skole/SFO, blant annet i form av mer veiledet lek.

– Dette kan bidra til at barn får utfolde seg, kjenne trivsel, og lære og utvikle seg på egne premisser. Ved å opprettholde leken det første året på skolen/SFO, tar vi også hensyn til at noen barn er mer umodne enn andre når de starter på skolen, heter det i rapporten.