Hvordan snakke med barn om skremmende nyheter?

0
15

Nå har Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) laget en film om hvordan lærere og barnehageansatte kan snakke med barn om krig, terror, pandemier og katastrofer.

Jon-Håkon Schultz er professor i pedagogisk psykologi og har forsket på barn og traumer i en årrekke. I filmen forteller han forteller hvordan voksne kan formidle skremmende nyheter til barn.

Barn blir skremt av krisepregede nyheter. De får med seg langt mer enn vi tror. En utfordring er at barn mangler kognitive forutsetninger og livserfaring til å sette sammen informasjonen slik at den blir begripelig og håndterbar, sier Schultz.

Schultz innblikk i hvordan og hvorfor barnas redsel oppstår. Schultz peker på hvordan lærere og barnehageansatte kan hjelpe barna til å håndtere og forstå nyhetene ved hjelp av trygghetsskapende læringssamtaler.

Se film og les mer om praktiske eksempler