Hybelkaniner kan være giftige – støvsug ofte

0
16

Siloksaner, fosfororganiske flammehemmere, bromerte flammehemmere og klorparafiner. Dette var noen av miljøgiftene NILUs forskere fant etter å ha tatt prøver av husstøv i fem hus, skriver Dagsavisen.

– Dette er helt ordinære hybelkaniner, sier Maja Nipen, forsker ved Avdeling for miljøkjemi og helse i Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Hun sier de vet for lite om helserisikoen for dem som bor i hjem med slikt støv.

– Flere av studiene våre tyder på at vi kan få i oss noen miljøgifter via støv i mengder som kan være høyere enn det myndighetene har indikert som «trygt nivå». Men vi trenger mer kunnskap om dette.

Nipen anbefaler å støvsuge ofte.

– Generelt kan man jo si at jo oftere, desto bedre. En fuktig klut er også å anbefale, fordi det binder støvet, som da skylles ut i vasken og havner i avløpsvannet.

Hun anbefaler at særlig barnerom og kabelspagettien bak TV-en støvsuges ofte.