Kan feriedagene overføres til neste år?

0
19

I de fleste tilfeller er det uproblematisk å overføre noen feriedager til neste år.

For selv om hovedregelen er at du skal ta ut all ferien i løpet av kalenderåret, kan du avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 feriedager til neste år.

– Arbeidstakere har ikke krav på å få overført feriedager. Ettersom arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin, må det inngås en avtale om overføring av inntil 12 dager til neste år, sier seksjonsleder Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynets svartjeneste.

– Begge parter må være enige og avtalen skal være skriftlig.

– Husk likevel på at overføring av ferie er en unntaksbestemmelse, og at det beste er å planlegge slik at all ferie tas ut i løpet av året, slik at du får en god balanse mellom arbeid og fritid.

På tide å ta ut feriedager?

Ifølge ferieloven kan du normalt ikke overføre mer enn 12 feriedager til neste år. Med andre ord, kan du ikke spare opp et ubegrenset antall dager, og arbeidsgiveren din kan heller ikke be deg om å overføre mer enn 12 dager.

Har du flere feriedager til overs på feriekontoen, er tiden inne for å bruke dem.

Tariffavtaler kan ha romsligere bestemmelser

Mange arbeidstakere har tariffavtaler med andre bestemmelser for ferieoverføring enn ferieloven. Så selv om loven sier én ting, kan arbeidsavtalen din si noe annet.

Fremforhandlede tariffavtaler skal likevel ikke være mindre gunstige for deg som arbeidstaker enn lovverket.

– Mange har dessuten interne regler med frister for å søke ferie. Disse må du naturligvis forholde deg til, selv om de ikke er lovfestet, sier Aas.

Automatisk overføring ved sykdom eller permisjon

Dersom du ikke har hatt mulighet til å ta ut feriedager i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, sier loven at alle de ubrukte feriedagene skal overføres til det påfølgende året.

Se ferieloven § 7 – Tiden for ferie